Przejdź do treści

pokaz specjalny

Batata (2022)

reż. Noura Kevorkian
/Canadian Spectrum/
Kanada, Liban, Katar
126’
Syria. Od 2011 roku trwa wojna domowa, której rezultatem jest ogromny kryzys migracyjny. Przed dekadę twórcy filmu towarzyszą Marii – energicznej, zdeterminowanej kobiecie oraz społeczności syryjskich migrantów zarobkowych, dzięki czemu doświadczamy rytmu dnia wielopokoleniowych rodzin, jesteśmy świadkami narodzin, ślubów i śmierci oraz prób osiągnięcia namiastki normalności w chaosie.

Syria. A civil war has raged since 2011, resulting in a huge migration crisis. For a decade ago, the filmmakers accompanied Maria – an energetic, determined woman and a community of Syrian economic migrants, thanks to which we experience the rhythm of the day of multigenerational families, we witness births, weddings, and deaths, and attempts to achieve a substitute of normality in the chaos.

Wybrane nagrody: Durban International Film Festival (Najlepszy film), Carthage Film Festival w Tunisie (Human Rights Award), Dokfest Munchen (nominacja – Best Documentary Feature)
Wtorek 29.11, godz. 20.00 kino Kinematograf w Muzeum Kinematografii w Łodzi pl. Zwycięstwa 1
Skip to content