Przejdź do treści

Jury Konkursu Filmów Dokumentalnych

Reżyser, scenarzysta, producent, którego filmy cechuje podejmowanie ważnych społecznie i historycznie bolesnych tematów. Pięciokrotny zdobywca Białej Kobry i laureat Grand Prix Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu za Miejsce urodzenia (1992), Chemię (2009), Ojca i syna (2013), Nawet nie wiesz jak bardzo cię kocham (2016), Film balkonowy (2021).

Szefowa Łódź Film Commission zajmującej się kompleksową pomocą producentom filmów, programów telewizyjnych czy spotów reklamowych oraz Łódzkiego Funduszu Filmowego dofinansowującego filmy fabularne, dokumentalne
i animowane. Przewodnicząca Sekcji Regionalnych Funduszy Filmowych Krajowej Izby Producentów Audiowizualnych.

W Narodowym Centrum Kultury odpowiada za koprodukcje filmów fabularnych i dokumentalnych, współorganizacje festiwali, organizacje pokazów polskich filmów, opiniowanie filmów prezentowanych w ogólnopolskim cyklu Kultura Dostępna w Kinach. Zainicjowała powstanie dokumentu Bezkrwawa rewolucja. Krótka historia internetu w Polsce w reżyserii Łukasza Czajki.

Białoruski reżyser i dziennikarz, także scenarzysta, autor zdjęć, montażysta.
W ubiegłym roku zwyciężył w konkursie filmów dokumentalnych Festiwalu Mediów Człowiek w Zagrożeniu – w
Gdy kwiaty nie milczą pokazał skutki przemocy politycznej reżimu Łukaszenki oczyma i emocjami kobiet. Autor takich filmów jak: Summa (2018), Strip And War (2019).

Producentka i kierowniczka produkcji,
od 2003 roku prowadzi własną firmę producencką – Anagram Film, wyspecjalizowaną w produkcji filmów dokumentalnych. Od 2010 roku wykłada na Wydziale Produkcji Organizacji Sztuki Filmowej w PWSFTviT w Łodzi, a od 2020 roku jest dziekanką tego wydziału. W 2018 roku uzyskała stopień doktora na Wydziale Reżyserii PWSFTviT.

Skip to content