Przejdź do treści

pokaz specjalny

Katedra (2022)

Reżyseria: Denis Dobrovoda.
/Matthew Bremner, Denis Dobrovoda (Kolsa Films SK)/
Słowacja
87
Dla jednych idealista wiedziony żarliwą wiarą, dla innych szaleniec i człowiek grzeszący pychą – 60 lat temu Justo Gallego Martínez rozpoczął wznoszenie katedry w hiszpańskim Mejorada del Campo. Bez uprawnień, projektu i wykształcenia budowlanego. Własnymi środkami i niemal wyłącznie za pomocą własnych rąk. Wielu trudno zrozumieć to przedsięwzięcie – zwłaszcza w wielokulturowym i sekularyzującym się świecie. Z udziałem archiwaliów i współczesnych obserwacji film rejestruje proces powstawania gigantycznej budowli. Co się stanie z niedokończoną katedrą po śmierci jej budowniczego?

For some, an idealist driven by fervent faith, for others a madman and a man of pride – 60 years ago Justo Gallego Martínez began the construction of the cathedral in the Spanish Mejorada del Campo. Without permission, design and construction education. With my own means and almost exclusively with my own hands. Many find it difficult to understand this undertaking – especially in a multicultural and secularizing world. With the participation of archival materials and contemporary observations, the film records the process of creating a gigantic building. What will happen to the unfinished cathedral after the death of its builder?

Sobota 3.12, godz. 15.00 Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3
Skip to content