Przejdź do treści

@miriamfrompoland

Reżyseria: Piotr Szczepański. Zdjęcia: Piotr Szczepański. Montaż: Piotr Szczepański. Produkcja: Anagram Film. Rok produkcji: 2021. Czas trwania: 77’.

Co znaczy dziś „być w Żydem w Polsce”? Jak współczesna kobieta odnajduje się w ortodoksyjnej społeczności? Czym antysemityzm różni się od „antysemickich sytuacji”? Realizowana przez dwa lata obserwacja życia małej łódzkiej społeczności żydowskiej pozwala skonfrontować wyobrażenia z rzeczywistością.

What does it mean nowadays to be a Jew in Poland? Does a modern woman fit into an orthodox community? And how does anti-Semitism differ from „anti-Semitic situations”? The two-year observation of the small Jewish community’s life in Łódź helps to find the answers to all of the questions above.

Spotkanie z Piotrem Szczepańskim. Prowadzenie Joanna Podolska.

_________________________________________________________________________________

1970

Reżyseria: Tomasz Wolski. Zdjęcia: Tomasz Wolski. Montaż: Tomasz Wolski. Produkcja: Kijora. Rok produkcji: 2021. Czas trwania: 70’.

Film, łączący materiały archiwalne i animację, dotyczy zepsucia władzy, która nie potrafi i nie chce rozmawiać z obywatelami. Grudzień 1970. Decyzja rządu o podwyżkach cen doprowadza zdesperowanych ludzi do wyjścia na ulicę. Władza brutalnie pacyfikuje protest. Ginie 41 osób, ponad tysiąc zostaje rannych. Wydarzenia na Wybrzeżu poznajemy dzięki zachowanym na podsłuchach rozmowom przedstawicieli władz.

The movie, combining both archival materials and animation, shows us the corruption of the government, which cannot and does not want to talk to citizens. December 1970. The government’s decision to raise prices led desperate people to take to the streets, but the protest is brutally quelled. As a result, 41 people are killed and over 1000 are injured. We learn about the events on the Polish Baltic coast thanks to the wiretapped conversations of government’s officials.

Spotkanie z Tomaszem Wolskim i Anną Gawlitą. Prowadzenie Mikołaj Mirowski.

_________________________________________________________________________________

Bukolika

Reżyseria: Karol Pałka. Zdjęcia: Karol Pałka. Montaż: Katarzyna Boniecka. Produkcja: Wajda Studio. Rok produkcji: 2021. Czas trwania: 70’.

Matka z córką mieszkają w surowych warunkach, z dala od ludzi. Funkcjonują zgodnie z rytmem pór roku, wśród psów, kotów i kóz oraz duchów umarłych. Przewrotny tytuł skłania do zastanowienia się nad wyobrażeniem sielskiego, wiejskiego życia.

Mother and daughter live in harsh conditions, away from people. They function in accordance with the rhythm of changing seasons; among dogs, cats, goats and spirits of the dead. The perverse title prompts us to reflect on the image of idyllic, rural life.

Spotkanie z reżyserem Karolem Pałką. Prowadzenie Jędrzej Słodkowski.

_________________________________________________________________________________

Film balkonowy

Reżyseria: Paweł Łoziński. Zdjęcia: Paweł Łoziński. Montaż: Paweł Łoziński, Piasek&Wójcik. Produkcja: Łoziński Production, HBO Max, Mazowiecki Instytut Kultury. Rok produkcji: 2021. Czas trwania: 100’.

Reżyser przygląda się ludziom z balkonu swojego mieszkania. Przechodzą uśmiechnięci, smutni, zamyśleni, zagapieni w telefony. Autor ich zaczepia, zadaje pytania, rozmawia o tym, jak radzą sobie z życiem. Stojąc z kamerą na balkonie przez ponad dwa lata, stworzył miejsce dialogu, świecki konfesjonał, przy którym każdy może się zatrzymać i opowiedzieć o sobie innym.

The movie’s director watches people from his apartment’s balcony. They walk past him with a smile, sad, pensive or staring at their phones. The author talks to them, asking questions about their lives. By standing on the balcony with the camera for over two years, he has created a place for dialogue: a secular confessional where everyone can stop and tell their stories to others.

Spotkanie z Pawłem Łozińskim. Prowadzenie Anna Ciarkowska.

_________________________________________________________________________________

Jeden dom

Reżyseria: Karolina Anna Kuta, Patrycja Skorupska. Zdjęcia: Karolina Anna Kuta, Patrycja Skorupska. Montaż: Paweł Klepacz. Produkcja: Karolina Cuper, Karolina Anna Kuta, Patrycja Skorupska. Rok produkcji: 2021. Czas trwania: 27’.

Rogatica, miejscowość w południowo-wschodniej Bośni. Kobiety różnych narodowości, wyznań i pokoleń usiłują zgodnie żyć, na przekór etniczno-religijnym antagonizmom. We wspólnie zamieszkiwanym starym domu, w cieniu cerkwi i meczetu, razem gotują, dyskutują, wspominają czasy bratobójczego konfliktu na Bałkanach w latach 90.

Rogatica, is a town in south-eastern Bosnia. Women of different nationalities, religions, and generations try to live in harmony, in spite of ethnic and religious antagonisms. In a shared old house, in the shadow of an orthodox church and a mosque, they cook together, discuss and remember the times of the fratricidal conflict of the Balkans in the 1990s.

Spotkanie z Karoliną Anną Kutą i Karoliną Cuper. Prowadzenie Michał Dondzik.

_________________________________________________________________________________

Jeden dzień dłużej

Reżyseria: Monika Meleń. Zdjęcia: Roman Piotrowski. Montaż: Igor Kawecki. Produkcja: Kraków Film Klaster, Telewizja Polska. Rok produkcji: 2021. Czas trwania: 50’.

Film o dojrzałej miłości, o codziennym życiu z nieuleczalną chorobą, a jednocześnie kino drogi i osobisty dziennik podróży. Ona od urodzenia cierpi na postępujący zanik mięśni, on uwielbia jazdę na motocyklu. Wspólnie wyruszają w podróż.

A road movie about mature love and everyday life with an incurable health condition and, at the same time, a personal travel journal. The woman suffers from progressive muscular atrophy, her life partner loves riding a motorcycle. They decide to go on a trip together.  

Spotkanie z Moniką Meleń. Prowadzenie Dominika Kawczyńska.

_________________________________________________________________________________

Lepiej milczeć / Safer In Silence

Reżyseria: Corinne Niox Chateau. Zdjęcia: Corinne Niox Chateau, Bryan Hickey. Montaż: Milenia Fiedler. Produkcja: Corinne Niox Chateau. Rok produkcji: 2020. Czas trwania: 90’.

Urodzona w Nowym Jorku autorka filmu podróżuje przez pięć kontynentów, by poznać historię swojej rodziny i znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego ukrywano przed nią polską i żydowską przeszłość.

Born in New York, the movie’s author travels across five continents in order to discover her family’s history. She wants to find an answer to the very important question: why everyone was hiding from her the information about her Polish and Jewish ancestry.

Spotkanie z Corinne Chateau. Prowadzenie Daria Głowacka.

_________________________________________________________________________________

Nature Is My Homeland

Reżyseria: Marek Gajczak. Zdjęcia: Marek Gajczak, Aleksandra Idzikowska. Montaż: Aleksandra Idzikowska. Produkcja: Kraków Film Klaster. Rok produkcji: 2021. Czas trwania: 54’.

Bohaterami filmu są ludzie zajmujący się, na różnych poziomach, naturą: naukowcy, artyści, entuzjaści z własnej perspektywy pokazują związki człowieka z planetą. Uświadamiają widza, że ludzie w nieodwracalny sposób zmienili świat, który dzielą z milionami innych gatunków.

The movie’s protagonists are scientists, artists and other enthusiasts – generally speaking, the people who, on a daily basis, are dealing with nature on various levels.  They show the relationship between man and the planet from their own perspective, making the audience aware of the fact that people have irreversibly changed the world they share with millions of other species.

Spotkanie z Markiem Gajczakiem. Prowadzenie Krzysztof Babij.

_________________________________________________________________________________

Ostatni / Sonuncu

Reżyseria: Fariz Ahmadov. Zdjęcia: Mateusz Czuchnowski. Montaż: Asgar Rahimov, Agnieszka Miku Mikulska. Produkcja: Orman Aliev, Baku Media Center. Rok produkcji: 2021. Czas trwania: 37’.

Ponad 60-letni Witalij nie chciał opuścić Kurdili, małej azerskiej wyspy, która powstała wskutek podniesienia poziomu wody w Morzu Kaspijskim. Choć inni wyjechali, on został, sam na sam z przyrodą.

Over 60-year-old Vitaliy did not want to leave Kurdila, a small Azerbaijani island that was created as a result of the rise in the water level of the Caspian Sea. Although others had left, he stayed alone with nature.

Rozmowa online z Farizem Ahmadovem. Prowadzenie Michał Pietranek.

_________________________________________________________________________________

Papierosy

Reżyseria: Maja Markowska. Zdjęcia: Maja Markowska. Montaż: Maja Markowska. Produkcja: Maja Markowska. Rok produkcji: 2020. Czas trwania: 18’.

Film o ponadpokoleniowej bliskości. Pierwsza Wielkanoc pod znakiem pandemii, twórczyni filmu opiekuje się ciężko chorym dziadkiem. Czas upływa im na rozmowach, wspólnych posiłkach, oglądaniu rodzinnych zdjęć i graniu w pokera. Łączy ich także pewna niezdrowa przyjemność – oboje lubią palić papierosy.

A film about intimacy between two generations. During the first Eastern in the middle of the covid-19 pandemic, the filmmaker is taking care of her seriously ill grandfather. They spend their time talking, eating together, looking at family photos and playing poker. But the strongest bond between them is born via their shared pleasure – they both like to smoke.

Spotkanie z Mają Markowską. Prowadzenie Jędrzej Słodkowski.

_________________________________________________________________________________

Pewnego razu w Izraelu

Reżyseria: Weronika Szyma. Animacja: Weronika Szyma. Montaż: Aleksandra Rosset. Produkcja: Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa Telewizyjna i Teatralna w Łodzi. Rok produkcji: 2021. Czas trwania: 11’.

Animowany dziennik z podróży, apel o dialog między ludźmi. Autorka filmu po raz pierwszy jedzie do Izraela, licząc na spotkanie z ukochanym Palestyńczykiem. Jej uproszczona wizja świata i chęć opowiedzenia po jednej ze stron konfliktu zostaje skonfrontowana z realiami życia na pograniczu Izraela i Strefy Gazy.

An animated travel journal that is calling for dialogue between people. Its author travels to Israel for the first time, in order to meet her sweetheart from Palestine. But woman’s simplified vision of the world and willingness to speak out in favor of one side of the conflict are confronted with the harsh reality of life on the border between Israel and the Gaza Strip.

Spotkanie z Weroniką Szymą. Prowadzenie Jędrzej Słodkowski.

_________________________________________________________________________________

Trochę raju

Reżyseria: Andrzej Cichocki. Zdjęcia: Andrzej Cichocki. Montaż: Hubert Pusek, Andrzej Cichocki. Produkcja: Stowarzyszenie Filmowców Polskich, Studio Munka. Rok produkcji: 2020. Czas trwania: 19’.

Choć na horyzoncie widać kominy aglomeracji, w życiu rodziny bohaterów filmu sprawy toczą się własnym torem, niemal bez słów. Ramy opowieści wyznaczają z jednej strony skromne warunki materialne, z drugiej autonomiczność i radość swobodnego stylu życia.

However, despite we can see the chimneys of the metropolitan areas over the horizon, in the life of the movie’s protagonists’ things, go their own way, almost without words. The frameworks of the story are set out, on the one hand – by the modest living conditions of the Polish family, and by the joy of a free lifestyle on the other.

Spotkanie z Andrzejem Cichockim. Prowadzenie Jędrzej Słodkowski.

_________________________________________________________________________________

Tylko wiatr

Reżyseria: Zofia Kowalewska. Zdjęcia: Grzegorz Hartfiel. Montaż: Jerzy Zawadzki. Produkcja: Silver Frame, Telewizja Polska. Rok produkcji: 2021. Czas trwania: 58’.

Dokumentalistka udaje się z 92-letnim dziadkiem w liczącą pięć tysięcy kilometrów podróż do odległej wioski w Kazachstanie. Dla mężczyzny jest to powrót do miejsca, gdzie został zesłany przez Sowietów. Wnuczka chce go wesprzeć w trudnej wyprawie, jednocześnie odkrywa, co kryło się za opowieściami znanymi z dzieciństwa.

The filmmaker goes with her 92-year-old grandfather on a five thousand kilometer journey to a remote village in Kazakhstan where – a long time ago – he was exiled by the Soviets. The granddaughter wants to support his grandpa in a difficult journey full of memories as well as discover the truth that was hidden between the childhood stories she was told.

Spotkanie z Zofią Kowalewską. Prowadzenie Anna Jankowska.

_________________________________________________________________________________

Ucieczka na srebrny glob

Reżyseria: Kuba Mikurda. Zdjęcia: Radosław Ładczuk. Montaż: Izabela Pająk, Laura Pawela. Produkcja: Silver Frame, Telewizja Polska, Wytwórnia Filmów Dokumentalnych i Fabularnych i inni. Rok produkcji: 2021. Czas trwania: 92’.

Dokument o niespełnionym filmowym marzeniu reżysera Andrzeja Żuławskiego, a zarazem daleki od klasycznej biografii, wnikliwy portret artysty i jego lęków. Na srebrnym globie mogło stać się dziełem prekursorskim w poszukiwaniu nowych form ekspresji, ale władze kinematografii wstrzymały produkcję na dwa tygodnie przed zakończeniem zdjęć.

A documentary about an unfulfilled movie dream of director, Andrzej Żuławski, and – at the same time – an insightful portrait of the artist and his fears, far from the classic biography. „Na srebrnym globie” could have become a pioneering work when it comes to the search of forms of expression, but the authorities shut down the production two weeks before all the filming was completed.

Rozmowa online z Kubą Mikurdą. Prowadzenie Anna Jankowska.

_________________________________________________________________________________

Wszystko o moim dziecku

Reżyseria: Piotr Jacoń. Zdjęcia: Adam Diehl, Damian Denel, Bartłomiej Serafiński i inni. Montaż: Piotr Karczewski. Produkcja: TVN24. Rok produkcji: 2021. Czas trwania: 47’.

Opowieść o transpłciowych dzieciach przedstawiona z perspektywy rodziców. Matki i ojcowie z różnych środowisk opisują lata wyobcowania, depresji, samookaleczeń, prób samobójczych podejmowanych przez dzieci, zanim zdołały określić swoją prawdziwą tożsamość płciową.

A story about transgender children told from their parent’s perspective. Mothers and fathers coming from diverse social backgrounds, describe years of alienation, depression, self-harm, and suicide attempts made by their children before they could establish their true gender identity.

Spotkanie z Piotrem Jaconiem. Prowadzenie Michał Dondzik.

Skip to content