Przejdź do treści

pokaz specjalny

New Pigs on the Block (2021)

reż. Jimmy Kets
/Las Belgas/
Belgia
70’
Belgia. Trzy świnki: Luca, Mia i Anja żyją wśród ludzi. Na kawałku ziemi między torami kolejowymi a małym parkingiem zjadają to, co zostało w okolicznych restauracjach i sklepach. Zwierzęta żyją w pozornie ziemskim raju, który powoli zaczyna się zmieniać. Świat zewnętrzny coraz częściej zakłóca ich spokojną egzystencję, lato zamienia się w jesień, atmosfera między świniami staje się ponura, a wiara w ludzkość słabnie.

Belgium. The three pigs: Luca, Mia, and Anja live among people. On a piece of land between the railroad tracks and a small parking lot, they eat what’s left in the surrounding restaurants and shops. Animals live in a seemingly earthly paradise that is slowly beginning to change. The outside world is more and more disturbing their peaceful existence, summer turns into autumn, the atmosphere between pigs becomes gloomy, and faith in humanity weakens.

 

Czwartek 1.12, godz. 17.45 Fabryka Sztuki ul. Tymienieckiego 3
Skip to content