Przejdź do treści

pokaz specjalny

Portrety Wojenne. Kobiety – Halina Szwarc (2022)

Reżyseria: Krzysztof Rzączyński.
Zdjęcia: Michał Popiel-Machnicki.
Montaż: Maciej Gajewski.
/Shipsboy/
30’
Urodzona w Łodzi Halina Szwarc (1923 – 2002) na ochotnika zgłosiła się do konspiracji. Zaprzysiężona otrzymała zadanie nauczenia się języka niemieckiego i przyjęcia Volkslisty. W pięć miesięcy biegle opanowała język i z wyróżnieniem ukończyła niemieckie liceum. Na terenie III Rzeszy prowadziła działania dywersyjne i szpiegowskie, zdobywając bezcenne informacje o rozmieszczeniu fabryk zbrojeniowych i działaniach wojsk niemieckich. Film został zrealizowany w cyklu: Portrety Wojenne. Kobiety.

Born in Łódź, Halina Szwarc (1923 – 2002) volunteered for the underground. The sworn woman was given the task of learning German and accepting the Volksliste. In five months she became fluent in the language and graduated with honors from a German high school. In the Third Reich, she conducted sabotage and espionage activities, gaining invaluable information about the location of armaments factories and the activities of the German army. The film was made in the series: War Portraits. Women.

Wtorek 29.11, godz. 10.00 Kino Kinematograf w Muzeum Kinematografii w Łodzi, pl. Zwycięstwa 1
Skip to content