Przejdź do treści

pokaz specjalny

Garbage ho! (2022)

reż. Dodo Hunziker
/DokLab/
Szwajcaria
53’
Artysta Harald Reichenbach wyrusza w podróż dookoła świata, by zbierać śmieci z morza i plaż. Następnie sprasowuje odpady w kostki i zatapia je w żywicy. Śmieci mają wrócić do mieszkańców jako dzieła sztuki oraz jako narzędzie nacisku na głównych wytwórców odpadów. Podróż nie przebiega jednak zgodnie z planem…

Artist Harald Reichenbach goes on a trip around the world to collect litter from the sea and beaches. Then he compacts the waste into cubes and embeds it in resin. Garbage is to be returned to the inhabitants as works of art and as a tool of pressure on major waste producers. However, the trip is not going as planned …

Czwartek 1.12, godz. 16.00 Fabryka Sztuki ul. Tymienieckiego 3
Sobota 3.12, godz. 10.30 Fabryka Sztuki, ul. Tymienieckiego 3
Skip to content