Przejdź do treści

pokaz specjalny

Kawiorowa dyplomacja (2021)

reż. Benoit Bringer
/ Forbidden Films, Arte France, Unité Documentaries/
Francja
104’
Azerbejdżan. Ilham Alijew, dziedzic pierwszej politycznej dynastii w byłym ZSRR, rządzi od 2003 roku (jego ojciec Hejdar panował ćwierć wieku). Dzięki budowaniu rozległej sieci korupcyjnej, umiejętnemu lawirowaniu między Rosją, Turcją a Zachodem i propagandzie, oligarchiczna dyktatura buduje obraz nowoczesnego państwa. Tymczasem dziennikarze śledczy ujawniają szczegóły nielegalnego handlu ropą oraz uwięzienia i zabójstw przeciwników politycznych.

Azerbaijan. Ilham Aliyev, the heir to the first political dynasty in the former USSR, has ruled since 2003 (his father Heydar ruled for a quarter of a century). Thanks to building an extensive corruption network, skillful maneuvering between Russia, Turkey, and the West, and propaganda, the oligarchic dictatorship builds the image of a modern state. Meanwhile, investigative journalists reveal details of the illegal oil trade and the imprisonment and murder of political opponents.

Piątek 2.12, godz. 17.30 kino Kinematograf w Muzeum Kinematografii w Łodzi pl. Zwycięstwa 1 (spotkanie z Szymonem Jadczakiem i Grzegorzem Głuszakiem)
Skip to content
Viagra: Unleashing the Power of Potency Are You Considering Generic Viagra 150 mg Online? Viagra Soft: Get Help With Prices at Online Pharmacies Amazing Results with Viagra Buy Super Cheap Viagra Now!